Türi Kevade Kool palub toetust tunnetustoa sisustamiseks

Loomise kuupäev 03.12.2023

Türi Kevade Kool kutsub üles toetama meie projekti tunnetustoa sisustamiseks erivajadustega lastele!

 

Meie projekti eesmärk on sisustada Türi Kevade Kooli erilistele lastele tunnetustuba, millest saavad edaspidi rõõmu nii Kevade Kooli kui Türi Lasteaia tasandusrühma lapsed ja noored.

Türi Kevade Koolis õpetatakse kerge, mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lapsi. Erivajadustega lapsi saab toetada, õpetada ja arendada eelkõige meelte ja tunnetusprotsesside kaudu.

Juba pikka aega on olnud koolipere, nii laste kui õpetajate, ühine soov ja unistus luua Kevade Kooli lastele teraapiatuba ehk tunnetustuba.

Tunnetustoa (snoezelen sensory room, ingl kmultisensory room) kontseptsioon pärineb 1970-ndatest, Hollandi psühholoogi Ad Verteuali kogemustest erivajadustega (füüsiline puue, vaimne puue, autism) laste tunnetusmaailma teaduslikul uurimisel.

Tunnetustuba pakub stimulatsiooni kõigile meeltele: nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja kompimine. Mõjutatud meelte kaudu tekivad seosed tunnetuse ja teadmise vahel ja nii toimubki õppimine.

Mitmed meie kooli lapsed ei ole oma eripärast lähtuvalt suutelised hullama mänguväljakutel või tundma rõõmu eakohaste leludega mängimisest. Sellest lähtuvalt ongi oluline luua ja sisustada meie turvalises ja väikeses koolimajas tunnetustuba, mis loob stiimuleid ja kus on lastel mõnus olla. Terapeudid kinnitavad, et regulaarselt tunnetustoas viibiv laps on tavapärasest rõõmsameelsem, rahulikum ja koostööaltim. 

Tunnetustoa lõõgastavas ning usalduslikus keskkonnas saavad lapsed nautida aega ja ruumi omas tempos, mis on vaba teiste ootustest.

Lisaks meeldivale ajaveetmisele ja lõõgastumisele pakub sensoorselt mitmekesine tunnetustuba lastele võimalust individuaalseks ning võimetekohaseks arenguks. Läbi erinevate meelte mõjutamise areneb lapse arusaam ümbritsevast, täiustub helide, värvide ja valguskäitumise mõistmine ja paranevad motoorsed oskused. Tekivad põhjus-tagajärg seosed.

Tunnetustoas on väga olulised valgustus, heli, mööbel, lõhnad, maitsed, vesi, mullitoru, projektor, peeglipall, peeglid, muusikakeskus ja fiiberoptilised kiud.

Meile on juba esimese kingitusena, mis viib meid meie unistuse täitumisele suure sammu lähemale, kohale jõudnud esimene toetus - Me Hoolime Sinust MTÜ kinkis meile teraapilise mullitoru! Aitäh teile! Jätkakem seda üllast mõtet ja toetagem!

Tule meile appi! Sisustame koos Türi Kevade Kooli erivajadustega lastele tunnetustoa, mis jääb meid rõõmustama aastateks!

Oma panuse saab kanda Türi Vallavalitsuse arveldusarvele Coop Pangas EE354204278616389901

NB! Ära unusta märksõna „Kevade Kooli tunnetustuba"

Aitäh, armas aitaja, oleme Sulle südamest tänulikud!

Viimati muudetud 22.02.2024.