Praktika

Õpetaja õpetab õpetajat - ülikoolides enesetäiendusel olevad Kevade kooli õpetajad annavad regulaarselt pärast iga läbitud järjekordset kursust ülevaate teistele kolleegidele õpitust, kuuldust ja nähtust.

Türi Kevade koolis oodatakse ka särasilmseid noori, kes soovivad õpingute käigus saada praktilist kogemust teistsuguste lastega töötamisel. Lähemat teavet praktikakohtade kohta saab kooli direktorilt.

Avaldatud 06.06.2019. Viimati muudetud 12.10.2021.