Põhiväärtused

  • õppimiskesksus – õpilaste individuaalsust ja vajadusi arvestatavate õpetamismeetodite rakendamine 

  • turvalisus – hooliv ja vägivallatu õpikeskkond 

  • innovaatilisus ja professionaalsus – arenemisvõimeline, elukestvast õppest innustunud töötajaskond 

  • avatus ja kaasaegsus – arvestamine ühiskonna muutustega, uute mõtete ja ideede omaksvõtt, ajakohane töökeskkond 

  • koostöö – koostöövalmidus erinevate osapooltega, üksteisele toetumine, meeskonnatöö 

  • analüüsivõime – tegevuste pidev parendamine, vigadest õppimine 

  • usaldusväärsus – kooli hea maine ja tunnustatus. 

Avaldatud 06.06.2019. Viimati muudetud 06.09.2021.