Koolielu

Huviringid


Spordiringis osaleb kokku 4 õpilast. Tulemuseks on head tulemused vabariiklikel HEV laste ülevabariiklikel spordivõistlustel.

Muusikaringi töös osaleb 5 õpilast. Tulemuseks laste edukad esinemised kooli üritustel ja pidudel.

Keraamikaringis osaleb 5 õpilast. Tulemusi on eksponeeritud Türi Lasteaias ja muuseumis ning plaanis eksponeerida avalikel näitustel ka tulevikus nii Türil kui ka kaugemal. 

2020. aastal on plaanis alustada IT ringiga.

Spordiringis osaleb kokku 4 õpilast. Tulemuseks on head tulemused vabariiklikel HEV laste ülevabariiklikel spordivõistlustel.

Muusikaringi töös osaleb 5 õpilast. Tulemuseks laste edukad esinemised kooli üritustel ja pidudel.

Keraamikaringis osaleb 5 õpilast. Tulemusi on eksponeeritud Türi Lasteaias ja muuseumis ning plaanis eksponeerida avalikel näitustel ka tulevikus nii Türil kui ka kaugemal. 

2020. aastal on plaanis alustada IT ringiga.