Uudised

Õppetöö korraldus alates 01.03.2021 28. veebruar andres.tsumakov


Türi Kevade koolis jätkub esmaspäevast, 01.03.2021 kõiki ohutusreegleid täites tavapärane kontaktõpe.

 

Nakkusohu vältimine

Milliseid reegleid peab järgima, et vähendada töötajate ja laste nakatumisohtu?

Haigusnähtudega õpilased, vanemad ja töötajad ei tohi kooli tulla. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

Kas töötaja peaks kandma kaitsevahendeid?

Jah, peaks/tuleks. Kindlasti tuleb igas kohas järgida väga põhjalikult hügieenireegleid. Piiratud on hoonesse sisenevate inimeste hulka ning haigusnähtudega inimesi majja ei lubata. Ka klassid on vahetundide ajal võimalikult hajutatud.

 

Kas koolil on õigus keelduda õpilast vastu võtmast?

Õpilase kooli mittelubamine peab olema põhjendatud. See võib olla põhjendatud näiteks juhul, kui on teada, et on rikutud kodus püsimise nõuet, laps elab koos või on kokku puutunud perekonnaliikmega või muu inimesega, kes on koroonahaige või selle haiguse kahtlusega. Vanemal on kohustus koolile koheselt esitada tõesed andmed võimaliku nakkusohu kohta.

Kindlasti jälgi enda ja oma pereliikmete terviseseisundit ja ära vii kooli haigusnähtudega last. Koolil on õigus haiged lapsed koju saata.

Kas õpilased tohivad käia õues?

Jah.

Kas koolis võib korraldada üritusi?

Üritusi kool hetkel ei korralda.

Ülaltoodu on vaid osa reeglitest, mida tuleb järgida.

Ilmselt elu pakub ja nõuab tunduvalt mitmekesisemaid lahendusi. 

Türi Kevade koolis jätkub esmaspäevast, 01.03.2021 kõiki ohutusreegleid täites tavapärane kontaktõpe.

 

Nakkusohu vältimine

Milliseid reegleid peab järgima, et vähendada töötajate ja laste nakatumisohtu?

Haigusnähtudega õpilased, vanemad ja töötajad ei tohi kooli tulla. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

Kas töötaja peaks kandma kaitsevahendeid?

Jah, peaks/tuleks. Kindlasti tuleb igas kohas järgida väga põhjalikult hügieenireegleid. Piiratud on hoonesse sisenevate inimeste hulka ning haigusnähtudega inimesi majja ei lubata. Ka klassid on vahetundide ajal võimalikult hajutatud.

 

Kas koolil on õigus keelduda õpilast vastu võtmast?

Õpilase kooli mittelubamine peab olema põhjendatud. See võib olla põhjendatud näiteks juhul, kui on teada, et on rikutud kodus püsimise nõuet, laps elab koos või on kokku puutunud perekonnaliikmega või muu inimesega, kes on koroonahaige või selle haiguse kahtlusega. Vanemal on kohustus koolile koheselt esitada tõesed andmed võimaliku nakkusohu kohta.

Kindlasti jälgi enda ja oma pereliikmete terviseseisundit ja ära vii kooli haigusnähtudega last. Koolil on õigus haiged lapsed koju saata.

Kas õpilased tohivad käia õues?

Jah.

Kas koolis võib korraldada üritusi?

Üritusi kool hetkel ei korralda.

Ülaltoodu on vaid osa reeglitest, mida tuleb järgida.

Ilmselt elu pakub ja nõuab tunduvalt mitmekesisemaid lahendusi.