Uudised

Õppetöö korraldus 2020/21 08. september kevadekool


Õppetöö korraldus 2020/21

Esmased põhimõtted alganud 2020/21.õppeaastaks Türi Kevade Koolis

Õppetöö tavatingimustes (roheline stsenaarium)

Türi Kevade Koolis algab õppetöö kontaktõppes 1.septembril 2020:

-          Hoiame end ja teisi: haigena (palavik, nohu, köha, halb enesetunne) jääme koju ja informeerime klassijuhatajat ning võtame ühendust perearstiga. Kool saadab haige õpilase koju. Ka õpetaja ei tohi haigena tööle tulla (teavitab koheselt direktorit).

-          Puhtus ja hügieen: kõik õpilased ja kooli töötajad pesevad regulaarselt käsi, kannavad vahetusjalanõusid, ühiskasutavates ruumides kasutatakse desinfitseerimisvahendeid. Koolimaja puhastus vastavalt Terviseameti nõuetele.

-          Liikumine: pääs koolimajja on piiratud; koolimajas viibivad ainult õpilased, õpetajad ja kooli töötajad, teised (ka lapsevanemad) ainult eelneval kokkuleppel. Koolis hoiame üksteisega vahemaad ja liigume vaikselt. Reisidest teavitavad lapsevanemad klassijuhatajaid, õpetajad teavitavad kooli juhtkonda ja täidavad Terviseameti nõudmisi kahenädalaseks eneseisolatsiooniks.

Kollase stsenaariumi korral

(Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks)

vaadatakse Türi Kevade Kooli töökorraldus üle:

-          Kui lähedaste seas on nakatunuid, jääge koju!

-          Kui koolis on nakatumisi, käitume vastavalt Terviseameti juhisele.

Punase stsenaariumi korral

(Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks)

On õpilased distantsõppel.

KÕIGIL, KES ON KÄINUD VÄLISMAAL, ENNE KOOLI TULEKUT VÕTTA ÜHENDUST KOOLI DIREKTORIGA!

Õppetöö korraldus 2020/21

Esmased põhimõtted alganud 2020/21.õppeaastaks Türi Kevade Koolis

Õppetöö tavatingimustes (roheline stsenaarium)

Türi Kevade Koolis algab õppetöö kontaktõppes 1.septembril 2020:

-          Hoiame end ja teisi: haigena (palavik, nohu, köha, halb enesetunne) jääme koju ja informeerime klassijuhatajat ning võtame ühendust perearstiga. Kool saadab haige õpilase koju. Ka õpetaja ei tohi haigena tööle tulla (teavitab koheselt direktorit).

-          Puhtus ja hügieen: kõik õpilased ja kooli töötajad pesevad regulaarselt käsi, kannavad vahetusjalanõusid, ühiskasutavates ruumides kasutatakse desinfitseerimisvahendeid. Koolimaja puhastus vastavalt Terviseameti nõuetele.

-          Liikumine: pääs koolimajja on piiratud; koolimajas viibivad ainult õpilased, õpetajad ja kooli töötajad, teised (ka lapsevanemad) ainult eelneval kokkuleppel. Koolis hoiame üksteisega vahemaad ja liigume vaikselt. Reisidest teavitavad lapsevanemad klassijuhatajaid, õpetajad teavitavad kooli juhtkonda ja täidavad Terviseameti nõudmisi kahenädalaseks eneseisolatsiooniks.

Kollase stsenaariumi korral

(Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks)

vaadatakse Türi Kevade Kooli töökorraldus üle:

-          Kui lähedaste seas on nakatunuid, jääge koju!

-          Kui koolis on nakatumisi, käitume vastavalt Terviseameti juhisele.

Punase stsenaariumi korral

(Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks)

On õpilased distantsõppel.

KÕIGIL, KES ON KÄINUD VÄLISMAAL, ENNE KOOLI TULEKUT VÕTTA ÜHENDUST KOOLI DIREKTORIGA!