Koolielu

Rehabilitatsioon


Kool keskendub intellektipuudega laste õppetööle ja  kasvatustööle õpilaskodus. Koolil on koolisisesed (õpilane, õpetaja, kooli töötaja, direktor)  ja -välised (külalised, lapsevanemad)  huvigrupid. Kooli pakutavad rehabilitatsiooni võimalused on järgmised (väljavõte Türi Toimetulekukooli arengukavast):

 • + eripedagoogiline ja logopeediline abi – alternatiivsete kommunikatsioonivõimaluste kasutamine, psüühiliste protsesside regulatsiooni arendamine, praktiline kõnearendus, kirjaliku ja suulise kõne korrektsioon ;
 • +rütmika ja kehaline kasvatus – kehatunnetuse arendamine, üldmotoorika arendamine, erinevate meeltega tunnetuse arendamine;
 • + muusikateraapia – keskendumisvõime ja tähelepanuvõime arendamine, tunnete väljendusoskuste omandamine, õnnestumiskogemuste ning positiivsete emotsioonide saamine;
 • + kunstiteraapia – kognitiivsete oskuste arendamine, motoorika, kehatunnetuse, peenmotoorika, silma ja käe koostöö arendamine, keskendumisvõime arendamine,  tunnete väljendamine;
 • + liikumisteraapia/massaaž – tegevusvõime ja/või selle komponentide väljalangemise takistamine, liigutusliku tegevusvõime arendamine, kujundamine ja taastamine;
 • + arvutiõpetus – arvuti kui õppetöö ja teadmiste hankimise abivahendi kasutama õppimine, arvuti kui kommunikatsiooniks vajaliku vahendi kasutama õppimin,  arvuti kui vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise vahendi kasutama õpetamine, psüühiliste protsesside ja õpimotivatsiooni arendamine;
 • + ujumine – kogu lihaskonna arendamine ja õige hingamise õpetamine, õpilaste rahustamine, positiivsete emotsioonide andmine, vees ohutu käitumise õpetamine.

Lisaks kooli pakutavale toimub rehabilitatsioonialane koostöö Keila Teraapiakeskusega

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamine Türil.

Teenuse osutamise kohaks on Türi Kevade Kooli ruumid.

Täpsem info ja teenusele registreerimine Türil tel 5053280
Üldküsimused teenustele saamiseks tel 56607792

Kool keskendub intellektipuudega laste õppetööle ja  kasvatustööle õpilaskodus. Koolil on koolisisesed (õpilane, õpetaja, kooli töötaja, direktor)  ja -välised (külalised, lapsevanemad)  huvigrupid. Kooli pakutavad rehabilitatsiooni võimalused on järgmised (väljavõte Türi Toimetulekukooli arengukavast):

 • + eripedagoogiline ja logopeediline abi – alternatiivsete kommunikatsioonivõimaluste kasutamine, psüühiliste protsesside regulatsiooni arendamine, praktiline kõnearendus, kirjaliku ja suulise kõne korrektsioon ;
 • +rütmika ja kehaline kasvatus – kehatunnetuse arendamine, üldmotoorika arendamine, erinevate meeltega tunnetuse arendamine;
 • + muusikateraapia – keskendumisvõime ja tähelepanuvõime arendamine, tunnete väljendusoskuste omandamine, õnnestumiskogemuste ning positiivsete emotsioonide saamine;
 • + kunstiteraapia – kognitiivsete oskuste arendamine, motoorika, kehatunnetuse, peenmotoorika, silma ja käe koostöö arendamine, keskendumisvõime arendamine,  tunnete väljendamine;
 • + liikumisteraapia/massaaž – tegevusvõime ja/või selle komponentide väljalangemise takistamine, liigutusliku tegevusvõime arendamine, kujundamine ja taastamine;
 • + arvutiõpetus – arvuti kui õppetöö ja teadmiste hankimise abivahendi kasutama õppimine, arvuti kui kommunikatsiooniks vajaliku vahendi kasutama õppimin,  arvuti kui vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise vahendi kasutama õpetamine, psüühiliste protsesside ja õpimotivatsiooni arendamine;
 • + ujumine – kogu lihaskonna arendamine ja õige hingamise õpetamine, õpilaste rahustamine, positiivsete emotsioonide andmine, vees ohutu käitumise õpetamine.

Lisaks kooli pakutavale toimub rehabilitatsioonialane koostöö Keila Teraapiakeskusega

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamine Türil.

Teenuse osutamise kohaks on Türi Kevade Kooli ruumid.

Täpsem info ja teenusele registreerimine Türil tel 5053280
Üldküsimused teenustele saamiseks tel 56607792