Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus


 

Türi Toimetulekukool

ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud ……………...

Juurdepääsupiirang kehtib kuni ……………………

Alus: AvTS § 35 lg 1 p ….

 

_______________________________________
       Lapsevanema/ seadusliku esindaja nimi

 

 

 

_________________________________________
                Elukoha  aadress

 

 


_________________________________________
                Telefon, e-post

 

 

 

Türi Toimetulekukooli direktor  

 

                                                                                              _________________________

                                                                                                              kuupäev

 

 

 

 

 

 

TAOTLUS

 

 

Palun minu laps ____________________________________ sündinud ___________________

                                                                              nimi                                                                       (sünnikuupäev, - aasta)

 

elukoht __________________________________________________________vastu võtta Türi

                               (tänav , maja, korteri nr, linn/vald)

 

 Toimetulekukooli __________klassi ja väljastada õpilaspilet.

 

 

  

 

 

 

_________________________________________
                                Allkiri    

 

 

 

_________________________________________

      Lapsevanema/seadusliku esindaja nimi


 

 

 

 

 

 

_______________________________________
       Lapsevanema/ seadusliku esindaja nimi

 

 

 

_________________________________________
                Elukoha  aadress

 

 


_________________________________________
                Telefon, e-post

 

 

 

Türi Toimetulekukooli direktor  

 

                                                                                              _________________________

                                                                                                              kuupäev

 

 

 

 

 

 

TAOTLUS

 

 

Palun minu laps ____________________________________ sündinud ___________________

                                                                              nimi                                                                       (sünnikuupäev, - aasta)

 

elukoht __________________________________________________________vastu võtta Türi

                               (tänav , maja, korteri nr, linn/vald)

 

 Toimetulekukooli __________klassi ja väljastada õpilaspilet.

 

 

  

 

 

 

_________________________________________
                                Allkiri    

 

 

 

_________________________________________

      Lapsevanema/seadusliku esindaja nimi


 

 

 

 

 

Türi Toimetulekukool

ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud ……………...

Juurdepääsupiirang kehtib kuni ……………………

Alus: AvTS § 35 lg 1 p ….