Meie koolist

Põhiväärtused


 • õppimiskesksus – õpilaste individuaalsust ja vajadusi arvestatavate õpetamismeetodite rakendamine 

 • turvalisus – hooliv ja vägivallatu õpikeskkond 

 • innovaatilisus ja professionaalsus – arenemisvõimeline, elukestvast õppest innustunud töötajaskond 

 • avatus ja kaasaegsus – arvestamine ühiskonna muutustega, uute mõtete ja ideede omaksvõtt, ajakohane töökeskkond 

 • koostöö – koostöövalmidus erinevate osapooltega, üksteisele toetumine, meeskonnatöö 

 • analüüsivõime – tegevuste pidev parendamine, vigadest õppimine 

 • usaldusväärsus – kooli hea maine ja tunnustatus. 

 • õppimiskesksus – õpilaste individuaalsust ja vajadusi arvestatavate õpetamismeetodite rakendamine 

 • turvalisus – hooliv ja vägivallatu õpikeskkond 

 • innovaatilisus ja professionaalsus – arenemisvõimeline, elukestvast õppest innustunud töötajaskond 

 • avatus ja kaasaegsus – arvestamine ühiskonna muutustega, uute mõtete ja ideede omaksvõtt, ajakohane töökeskkond 

 • koostöö – koostöövalmidus erinevate osapooltega, üksteisele toetumine, meeskonnatöö 

 • analüüsivõime – tegevuste pidev parendamine, vigadest õppimine 

 • usaldusväärsus – kooli hea maine ja tunnustatus.